Niepoprawna pisownia

nie poprawnie

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie: Nie poprawnie, lecz błędnie.


Poprawna pisownia

niepoprawnie

Poprawna pisownia, znaczenie: niepoprawnie, czyli niezgodnie z ustalonymi zasadami. Wyraz oznacza też coś, czego nie da się poprawić i jest błędne, złe.
Gramatycznie jest to część mowy określana jako przysłówek. Poprawną pisownią jest forma niepoprawnie, którą reguluje zasada, że jeśli dany przysłówek jest utworzony od przymiotnika w stopniu równym, taki wyraz z partykułą nie piszemy łącznie. W tym przypadku słowo poprawnie pochodzi od wyrazu poprawny. Ich antonimy są pisane łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Dużo niepoprawnie napisanych słów – błędy ortograficzne zdecydowały o ocenie z wypracowania.
Niepoprawnie to ty się zachowujesz wobec swojej matki, a nie odwrotnie.
Niepoprawnie skonstruowane zdanie przeważyło o ocenie z egzaminu wstępnego.