Niepoprawna pisownia

nie poprawnie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepoprawnie

Poprawna pisownia