Poprawna pisownia

scenerii

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo sceneria oznacza krajobraz lub dekoracje, które tworzą tło dla akcji filmu lub rozgrywanej sztuki. Scenerią nazywa się także miejsce lub okoliczności, w których coś dzieje się.
Wyraz sceneria jest żeńskim rzeczownikiem liczby pojedynczej. Jego forma scenerii występuje w deklinacji, w takich przypadkach, jak: dopełniacz, celownik i miejscownik.
Sceneria jest wyrazem zapożyczonym. Pochodzi z języka angielskiego od słowa scenery. Zakończenie w formie podwójnego -ii mają właśnie wyrazy zapożyczone, które w mianowniku liczby pojedynczej kończą się na –ia. Przykładem jest tu historia czy galeria.

Przykłady poprawnej pisowni

W tej scenerii przepełnionej soczystą zielenią egzotycznej roślinności, można tylko się zakochać.
Reżyser długo szukał odpowiedniej scenerii dla swojej sceny batalistycznej.
Karol i Mariolka zrezygnowali z sielskiej scenerii swojego ślubu i postawili na klasyczną ceremonię.


Niepoprawna pisownia

sceneri

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

scenerji

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

scenerjii

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

zcenerii

Niepoprawna pisownia