Niepoprawna pisownia

hałaz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

hałas

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chałas

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

chałaz

Niepoprawna pisownia