Niepoprawna pisownia

nie stety

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niestety

Poprawna pisownia, znaczenie: niestety to rodzaj partykuły, której przeznaczeniem jest wyrażanie żalu, iż jakaś sytuacja miała miejsce. To wyraz o charakterze ekspresywnym, którego dodanie w zdaniu podkreśla, że wydarzenie lub coś, o czym się wypowiadamy jest nie po naszej myśli. Jedyną poprawną pisownią jest zapis łączny (jako jedno słowo), zaś pochodzenie zasady pisowni jest najpewniej uwarunkowane historycznie i osadzone jeszcze w czasach języka staropolskiego, gdzie występowała fraza niestoty mnie tłumaczona w przybliżeniu jako biada mi, mój pech. Powszechnie spotykany niepoprawny zapis rozdzielny można tłumaczyć istnieniem słowa stety (tożsamym znaczeniowo z na szczęście), które to pozbawione partykuły nie jest jednocześnie antonimem dla niestety. Jego inne antonimy to na szczęście i szczęśliwie, zaś inny synonim to pechowo. Poniżej znajdują się przykładowe użycia w zdaniu, które powinny pomóc utrwalić poprawną pisownię. Przypominamy także o możliwości zadania naszej redakcji pytania językowego w sekcji komentarzy pod artykułem.

Przykłady poprawnej pisowni

Niestety okazuje się, że tego telefonu nie da się naprawić, konieczny będzie zakup nowego.
Sezon na palenie wysypisk trwa niestety w najlepsze i służby nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem.
Niestety Marka nie ma teraz w domu, ale mogę mu przekazać, że dzwoniłeś.
Obserwujemy dynamiczne wzrosty na rynku detalicznym, niestety wciąż nadal nie możemy mówić o jego stabilizacji.


Niepoprawna pisownia

nieztety

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie ztety

Niepoprawna pisownia