Niepoprawna pisownia

nie stety

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niestety

Poprawna pisownia