Poprawna pisownia

gżegżółka

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to rzeczownik rodzaju żeńskiego, określający znanego każdemu ptaka, czyli kukułkę. Jego synonimy to: zazula, zozula, kukawka, grzeczótka.
Wyraz ten może być źródłem wielu wątpliwości dotyczących tego, jak poprawnie go zapisać bez względu na to, na jakim poziomie zaawansowania językowego się znajdujemy. Pomimo obowiązującej w języku polskim zasady, która nakazuje pisownię rz po spółgłoskach takich jak: g, k, p, b, t, d, j i ch, wyraz ten zapisujemy inaczej, bo przez ż.
Wynika to z kolejnej reguły pisowni polskiej, mówiącej, że wyrazy o pochodzeniu historycznym należy zapisywać zgodnie z tradycją, czyli tak, jak zapisywane były od lat. W tym przypadku przez ó oraz ż po każdej głosce g.

Przykłady poprawnej pisowni

Na dyktandzie wszystkie wyrazy zapisałem poprawnie, nawet tak trudne jak gżegżółka.
Gżegżółka to inne określenie znanego ptaka – kukułkę.
Nocna gżegżółka zawsze dzienną przekuka.


Niepoprawna pisownia

grzegrzółka

Niepoprawna pisownia, wyjątek: polskie nazwisko „Grzegrzółka”.

Niepoprawna pisownia

grzegżółka

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gżegrzółka

Niepoprawna pisownia