Niepoprawna pisownia

gżądce

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

grządce

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gsządce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grzątce

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

grzondce

Niepoprawna pisownia