Niepoprawna pisownia

grzeh

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

grzech

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gżeh

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gżech

Niepoprawna pisownia