Poprawna pisownia

dwa tysiące siedemnasty

Poprawna pisownia, znaczenie: rok 2017 zapisany słownie.


Niepoprawna pisownia

dwutysięczny siedemnasty

Niepoprawna pisownia