Poprawna pisownia

dwa tysiące siedemnasty

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

dwutysięczny siedemnasty

Niepoprawna pisownia