Poprawna pisownia

grudki

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

grótki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gródki

Niepoprawna pisownia, wyjątek: zdrobnienie od słowa gród.

Niepoprawna pisownia

grutki

Niepoprawna pisownia