Niepoprawna pisownia

dojutra

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

do jutra

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to zwrot używany najczęściej podczas pożegnania z kimś, kogo na pewno spotkamy kolejnego dnia. Do jutra to inaczej: do widzenia, na razie, do zobaczenia. Możemy tak również nazwać odcinek czasu, rozpoczynający się w przeszłości lub teraźniejszości, a kończący następnego dnia.
Jedyną poprawną formą zapisu tego sformułowania jest pisownia oddzielna. Uzasadnia to fakt, iż powyższy zwrot jest wyrażeniem przyimkowym, czyli połączeniem przyimka z inną częścią mowy. W tym przypadku jest to rzeczownik, ale drugim członem może być również zaimek, liczebnik czy przysłówek. Wśród zasad pisowni polskiej znajduje się reguła, która nakazuje rozłączny zapis większej części wyrażeń przyimkowych i ma ona zastosowanie również w powyższym przypadku.

Przykłady poprawnej pisowni

Bardzo się cieszę, że w końcu się zobaczymy. Do jutra!
Uważam, że z jakąkolwiek decyzją na ten temat należy wstrzymać się co najmniej do jutra.
Jeśli paczka nie dojdzie do jutra, napiszę do sprzedającego wiadomość.

Niepoprawna pisownia

dojótra

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

do jótra

Niepoprawna pisownia