Niepoprawna pisownia

bez odsetkowi

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

bezodsetkowi

Poprawna pisownia, uwaga: mimo, że wyrażenie to jest powszechnie używane przez sektor bankowy wciąż nie zostało odnotowane przez słowniki języka polskiego.