Poprawna pisownia

groźba

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

grośba

Niepoprawna pisownia