Niepoprawna pisownia

kożystam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

korzystam

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo korzystam jest formą czasownika korzystać, który oznacza używanie czegoś lub czerpanie z czegoś korzyści.
Poprawną formą jest korzystam, zaś kożystam zapisane przez ż jest błędem ortograficznym. W języku polskim słowo to zapisuje się z literą r, a nie ż. W przypadku tego wyrazu nie występuje wymienne rz (jak to ma miejsce np. w morzemorski), stąd pisowni tej musimy nauczyć się na pamięć – prawidłowy zapis to zawsze korzystam.
Synonimami słowa korzystać są między innymi: skorzystać, wykorzystywać, używać, czerpać, posługiwać się.

Przykłady poprawnej pisowni

Często korzystam z darmowych poradników i kursów dostępnych online.
W bibliotece korzystam ze zbiorów książek naukowych.
Codziennie korzystam z aplikacji do mierzenia kroków wbudowanej w mój telefon.


Niepoprawna pisownia

koszystam

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

korzyztam

Niepoprawna pisownia