Poprawna pisownia

bierzemy

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniony w pierwszej osobie liczby mnogiej i w czasie teraźniejszym czasownik brać. Oznacza on chwytać coś ręką, unieść coś, posiąść coś, łapać coś, a także korzystać z czegoś, wykorzystywać kogoś do czegoś, zobowiązywać się do czegoś, zażywać coś.
Wyraz ten zawsze zapisujemy przez rz. W języku polskim obowiązuje zasada, która mówi, że rz piszemy wówczas, gdy w innej formie tego samego wyrazu lub w wyrazie pokrewnym wymienia się na r. W tym przypadku zachodzi wymiana bierzemybiorę. Warte szczególnego podkreślenia są sytuacje pomyłek w zapisie powyższego określenia, które mogą wynikać z błędnego skojarzenia go z odmianą staropolskiego wyrażenia bieżyćbieżymy. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że tutaj poprawny będzie zapis przez ż, gdyż bieżyćbiegać.

Przykłady poprawnej pisowni

Mamo! Bierzemy udział w zawodach wojewódzkich, dziś się zakwalifikowaliśmy.
Rodzice jasno nam powiedzieli, że jeśli bierzemy odpowiedzialność za swoje życie, to są z nas bardzo dumni.
Jutro bierzemy naszą młodszą siostrę do parku wodnego. Wybierzesz się z nami?


Niepoprawna pisownia

bieżemy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bieszemy

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bieremy

Niepoprawna pisownia