Niepoprawna pisownia

przedemną

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

przede mną

Poprawna pisownia, znaczenie: zwrot ten składa się z dwóch członów. Pierwszy z nich, przede to zaimek, znaczący to samo co przed, na przodzie czegoś, z kolei mną to narzędnikowa forma rzeczownika ja. Wyrażenie to bywa stosowane zarówno do opowiedzenia o przyszłości podmiotu wypowiadającego zdanie, jak i do dosłownego określenia czegoś lub kogoś znajdującego się przed osobą mówiącą. Przede mną to wyrażenie zaimkowe, które w języku polskim zawsze piszemy rozłącznie. Wyrażenie przyimkowe z kolei to nic innego jak połączenie przyimka z inną częścią mowy, na przykład: rzeczownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem, zaimkiem czy liczebnikiem.

Przykłady poprawnej pisowni

Przede mną jeszcze dwie lekcje, a już jestem zmęczona.
Kobieta, która przyszła do urzędu później niż ja, do okienka została poproszona przede mną, jak to możliwe?
Prawdopodobnie będziesz na uczelni przede mną, moja ulica jest dziś zakorkowana.


Niepoprawna pisownia

przed demną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przed demno

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przede mnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

przedemnom

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszede mną

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

pszedemną

Niepoprawna pisownia