Poprawna pisownia

głupolek

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

gupolek

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

głópolek

Niepoprawna pisownia