Niepoprawna pisownia

uda siem

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

uda się

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

udasiem

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

uda się

Niepoprawna pisownia