Niepoprawna pisownia

gimbuz

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gimbus

Poprawna pisownia, znaczenie: na rzeczownik gimbus składają się dwa słowa: gim-, będące skrótem od gimnazjum, oraz -bus, skrócony wyraz autobus. Nietrudno zatem zauważyć, że wyraz gimbus powinien mieć zakończenie takie samo jak autobus, czyli zawierać spółgłoskę s. Co więcej, warto zwrócić uwagę, że w języku polskim znacznie częściej napotykamy słowa kończące się na bezdźwięczną spółgłoskę s niż na jej dźwięczny odpowiednik – z.
Gimbusem dawniej nazywano autobus szkolny, który miał za zadanie dowozić dzieci i młodzież do szkoły. Jeszcze do niedawna określenia tego używano w stosunku do nastolatków w wieku 13-16 lat. Współcześnie jest to termin o ewidentnie negatywnym nacechowaniu, określający specyficzny typ ucznia.

Przykłady poprawnej pisowni

Daj spokój, ten gimbus nie ma pojęcia, jak wyglądały płyty gramofonowe.
Gimbus, który przyjechał dziś po uczniów, wyglądał jakby miał za chwilę się rozpaść.
Prawdziwy z Ciebie gimbus, nie interesuje Cię nic poza dodawaniem nowych fotek w mediach społecznościowych.


Niepoprawna pisownia

gimbóz

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

gimbós

Niepoprawna pisownia