Poprawna pisownia

będę

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to odmieniona forma czasownika być, występująca w pierwszej osobie liczby pojedynczej, w czasie przyszłym. Jest to prawdziwy czasownik – wytrych, możemy użyć go w niezliczonej ilości sytuacji. Oznacza on istnienie, trwanie, obecność, znajdowanie się w jakimś stanie, branie w czymś udziału. Za pomocą odpowiednio odmienionego zwrotu być możemy także przekazać informację o sięganiu, dostawaniu do jakiejś wysokości, uczęszczaniu gdzieś, czy też przeżycie jakichś wydarzeń.
Zwrot będę zawsze piszemy przez ę na końcu. Jakiekolwiek wahania w tej kwestii mogą być wywoływane przez błędną wymowę, brzmiącą będe, gdzie głoska ę, kończąca wyraz traci swoją nosowość.

Przykłady poprawnej pisowni

Będę jutro przejeżdżać obok Ciebie – może wstąpię na kawę?
Kiedy przyjedziesz, będę już po obiedzie, ale zostawię dla Ciebie coś dobrego.
Nieważne ile lat minie, zawsze będę pamiętać wiersze, których uczyłam się w liceum.


Niepoprawna pisownia

będe

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bende

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bendę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

bd

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jeśli mamy na myśli skrót od bardzo dobrze lub bardzo dobry. Skrót ten możemy zapisać dwojako – z kropką na końcu (zgodnie z regułą), ale także bez kropki (zgodnie ze zwyczajem). Zaś pisane z kropką po każdej literze (zapisane jako b.d.) oznaczać skrót od: brak daty lub bez daty.