Poprawna pisownia

foch

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą jest foch zapisywane przez -ch. Można to wyjaśnić za pomocą reguły, która mówi, że dwuznak ch zapisujemy zawsze wtedy, kiedy wymienia się na sz. W tym przypadku jest to wymiana w słowach foch i foszek.
Rzeczownik foch jest kolokwialnym określeniem, pochodzącym od fochy, które oznaczają dąsy, obrażanie się, kaprysy. Słowo to ma nie do końca poznaną etymologię, wiadomo natomiast, że występowało już w staropolszczyźnie, zwłaszcza często pojawiało się jako zdrobnienie u Mikołaja Reja (foszki).

Przykłady poprawnej pisowni

Nie obszedł go jej foch, dlatego zachowywał się tak, jak zawsze, i nie zwracał uwagi na jej nadąsaną minę.
Widać było po jego zachowaniu, że to był foch na wszystko, co do tej pory się między nimi wydarzyło.
Kiedy miała swoje fochy, była naprawdę nie do zniesienia, dlatego nikt nie chciał się z nią kolegować.


Niepoprawna pisownia

foh

Niepoprawna pisownia