We współczesnej polszczyźnie dopuszczone do użytku są obie wymienione formy, jednak mimo ich zbliżonego znaczenia nie powinno się ich stosować wymiennie, dlatego warto zapoznać się z każdym z poniższych znaczeń i wybrać adekwatne dla danego przypadku. Pomocne w tym będą z pewnością praktyczne przykłady zdań, jak również pomoc naszej redakcji, której udzielamy w sekcji komentarzy pod artykułem.

Poprawna pisownia

glizda

Poprawna pisownia, znaczenie: glizdą potocznie nazywamy dżdżownicę – bezkręgowca, posiadającego ciało złożone z walcowatych pierścieni. Jest to określenie zapożyczone z różnorodnych gwar i dialektów regionalnych, bazujących typowo na artykulacji – stąd też zapis przez z. Niektórzy sugerują również, iż termin ten może wywodzić się z archaicznego już przymiotnika glit (inaczej śliski, lepki), z którego w miarę ewolucji języka wyłonił się termin glei, określający śliskiego i lepkiego robaka.

Przykłady poprawnej pisowni

Wijąca się na chodniku glizda wywołała ciekawość małego chłopca.
Ta glizda była tak wielka, że myślałam, że to młody wąż lub żmija.
Glizda powoli wsunęła się w szparę pomiędzy płytami chodnikowymi.


Poprawna pisownia

glista

Poprawna pisownia, znaczenie: glistą nazywamy robaka pasożytującego w jelitach – jest to nicień rezydujący w przewodzie pokarmowym. Termin ten był obecny już w języku prasłowiańskim – nazywano tak stworzenie, najczęściej robaka, żyjącego w innym organizmie. Ciekawostką jest fakt, iż także w innych słowiańskich językach można było spotkać podobne określenia o identycznych znaczeniach, na przykład rosyjska glista bądź czeska hlista.

Przykłady poprawnej pisowni

Glista ludzka do pasożyt należący do grupy nicieni.
Jednym z najpopularniejszych nicieni bytujących w jelicie cienkim człowieka jest glista ludzka.
Glista ludzka najczęściej bytuje w organizmach ludzi, którzy nie przestrzegają zasad higieny.