Niepoprawna pisownia

hey

Niepoprawna pisownia, wyjątek: nazwa własna – polski zespół muzyczny „Hey”.


Poprawna pisownia

hej

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

chej

Niepoprawna pisownia