Choć oba wyrażenia brzmią podobnie, a co więcej, jedno pochodzi od drugiego, nie należy stosować ich zamiennie, gdyż użycie niewłaściwego wariantu byłoby błędem językowym. Należy zapoznać się ze znaczeniem każdej z form i na tej podstawie wybrać pasującą do kontekstu zdania. Pomocne mogą okazać się również przygotowane przez naszą redakcję przykłady zdań oraz pomoc językowa udzielana w sekcji komentarzy pod opracowaniem.

Poprawna pisownia

przywieźć

Poprawna pisownia, znaczenie: przywieźć to bezokolicznik, oznaczający: wioząc, coś komuś lub coś gdzieś dostarczyć, przyjechać z kimś gdzieś, a także: przekazać coś po powrocie skądś.

Przykłady poprawnej pisowni

Pamiętaj żeby przywieźć mi jakąś pamiątkę znad morza!
Czy jadąc na nasze spotkanie mógłbyś przywieźć też Magdę?
Jeśli chcesz przywieźć do babci również psy, to będzie na nie czekała miska karmy.


Poprawna pisownia

przywieź

Poprawna pisownia, znaczenie: przywieź to z kolei forma czasownika przywieźć, odmieniona w drugiej osobie liczby pojedynczej, w trybie rozkazującym.

Przykłady poprawnej pisowni

Przywieź mi proszę ze sklepu coś słodkiego.
Przywieź ze sobą Kasię, strasznie się za nią stęskniłam!
Nie mamy na dziś obiadu, przywieź jakąś pizzę, dobrze?