Niepoprawna pisownia

post scriptum

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

postscriptum

Poprawna pisownia, znaczenie: dopisek do listu, artykułu lub podobnych form literackich, umieszczany na końcu po podpisie autora (skrót „PS”).


Niepoprawna pisownia

postskriptum

Niepoprawna pisownia