Niepoprawna pisownia

odepchne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

odepchnę

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

odephnę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ode pchnę

Niepoprawna pisownia