Niepoprawna pisownia

gdzieindziej

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gdzie indziej

Poprawna pisownia, znaczenie: określenie gdzie indziej służy do opisywania sytuacji, które mają miejsce w innym miejscu, niż znajduje się osoba mówiąca. Może być także wykorzystywane do opisania zmiany położenia przedmiotu albo po prostu do tego, by określić, iż nie ma go tam, gdzie się spodziewaliśmy.
Zwrot gdzie indziej piszemy zawsze oddzielnie. Wynika to z zasady, że słowo indziej we wszystkich swoich połączeniach musi występować rozdzielnie.

Przykłady poprawnej pisowni

Moglibyśmy pójść gdzie indziej? Nie podoba mi się tutaj, czuję się dziwnie zaniepokojona tym miejscem.
Nie mogłem tego zrobić, byłem wczoraj gdzie indziej! Musisz mi uwierzyć, że to nie byłem ja!
Ktoś musiał przełożyć te narzędzie gdzie indziej, przez co nie mogę ich znowu znaleźć.