Poprawna pisownia

głęboka

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

głemboka

Niepoprawna pisownia