Niepoprawna pisownia

nie dawania

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niedawania

Poprawna pisownia