Niepoprawna pisownia

nie pilne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

niepilne

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo niepilne klasyfikowane jest w częściach mowy jako przymiotnik, który odpowiada na pytania jaki? jaka? jakie? Odmienia się przez przypadki, liczby i rodzaje. Forma niepilne jest odpowiedzią na pytania mianownika (kto? co?), biernika (kogo? co?) oraz wołacza (o!) w liczbie pojedynczej rodzaju nijakiego oraz w liczbie mnogiej rodzaju niemęskoosobowego.
Określenie niepilne oznacza, że coś nie jest ważne, nie wymagające pośpiechu i szybkiego działania. W związku z tym, że jest to połączenie przymiotnika z partykułą nie to poprawny zapis słowa niepilne jest zawsze łączny.

Przykłady poprawnej pisowni

Dwight Eisenhower był prezydentem USA podzielił realizowane przez nas w życiu codziennym czynności na cztery kategorie, ostatnia z nich to czynności nieważne i niepilne.
W swojej pracy zawodowej ustalając priorytety należy podzielić zadania na te najbardziej pilne i ważne oraz te, które są niepilne i można je wykonać w późniejszym terminie.
To zadanie z arytmetyki możesz rozwiązać dopiero za kilka dni, ponieważ nasz matematyk powiedział, że tego typu zadania są mniej istotne i niepilne.