Poprawna pisownia

niehonorowe

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nie honorowe

Niepoprawna pisownia, wyjątek: może być poprawne jako wyraźne zaprzeczenie słowa honorowe.

Niepoprawna pisownia

niechonorowe

Niepoprawna pisownia