Niepoprawna pisownia

kusz

Niepoprawna pisownia, poprawne jedynie jako forma słowa kusza.


Poprawna pisownia

kurz

Poprawna pisownia, znaczenie: kurz oznacza osad, pył, drobinki, które osiadają na wszystkich powierzchniach i unoszą się w powietrzu.
Kurz należy zawsze zapisywać przez rz. Wyraz ten ma pochodzenie staropolskie, od pradawnego kuriti, które oznaczało dymić, kadzić, palić. W analogiczny sposób powstało pokrewne kurzyć, oznaczające palić się (np. Kurzy się z komina).

Przykłady poprawnej pisowni

Kurz wciskał się wszędzie, nawet w najwęższą szparę, a wszelkie próby uszczelniania nie przyniosły poprawy.
Kurz, który dostał się do komputera, należy niezwłocznie usunąć, aby nie powodował jego przegrzania.
Zdziwiło mnie, jak wiele kurzu zdążyło już osiąść na meblach od ostatniego sprzątania.


Niepoprawna pisownia

kuż

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kórz

Niepoprawna pisownia