Niepoprawna pisownia

lekko myślny

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

lekkomyślny

Poprawna pisownia, znaczenie: człowiek lekkomyślny nie traktuje swojego życia poważnie, wszystko uważa za zabawę. Nie potrafi wziąć odpowiedzialności za swoje czyny i słowa. Nazywamy tak również osobę, która postępuje pochopnie, nie myśląc o konsekwencjach. Inaczej jest ktoś niefrasobliwy.
Lekkomyślny to przymiotnik, który zawsze musi być zapisywany łącznie. Pozornie składa się z dwóch wyrazów, jednak tworzą one nierozerwalny zrost. Tego typu słowa, zbudowane z przedrostka połączonego z rdzeniem, zawsze zapisujemy łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Karol zawsze był taki lekkomyślny, aż nie mogę uwierzyć, że jest teraz statecznym ojcem.
Jeśli pójdziesz sama do lasu w nich, to będzie lekkomyślny wyczyn, a nie żaden dowód odwagi.
Kiedy wreszcie przestaniesz być taki lekkomyślny i najpierw się zastanowisz, a dopiero potem zaczniesz działać?


Niepoprawna pisownia

lekkomyźlny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekomyślny

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

lekko-myślny

Niepoprawna pisownia