Niepoprawna pisownia

gałenzie

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

gałęzie

Poprawna pisownia