Niepoprawna pisownia

nie istotne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieistotne

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą jest nieistotne. Zapis ten jest zgodny z zasadami ortograficznymi języka polskiego. Wyjaśnia go reguła, która mówi, że partykułę nie z przymiotnikami zawsze zapisujemy łącznie.
Słowo nieistotne oznacza, że coś jest mało znaczące albo w ogóle nie ma znaczenia, jest pozbawione treści lub błahe.

Przykłady poprawnej pisowni

To nieistotne, co w tym momencie uważasz, bo musimy się skupić na wykonaniu tego zadania.
Nieistotne jest to, co ludzie o tobie pomyślą, w końcu nie żyjesz po to, by zadowalać wszystkich wokół.
Dlaczego kwestia tego, kto będzie teraz rządził twoim krajem, jest dla ciebie nieistotna?