Niepoprawna pisownia

nie istotne

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nieistotne

Poprawna pisownia