Niepoprawna pisownia

byle by

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

byleby

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraźnie byleby jest wykorzystywane jako partykuła, wprowadzająca życzenie, do spełnienia którego nie są wymagane specjalne warunki. Jednocześnie jednak byleby to spójnik, który wprowadza życzenie z określonymi warunkami jego spełnienia. Może być także spójnikiem, który wprowadza zdanie mówiące o celu wykonania jakiejś czynności.
Byleby należy zawsze zapisywać łącznie, co jest uwarunkowane dwiema zasadami ortograficznymi. Pierwsza mówi. Iż byleby pochodzi od przedrostka byle dołączonego do czasownika by. Zgodnie z zasadami języka polskiego, takie konstrukcje zawsze piszemy łącznie. Jednocześnie przyrostek by należy zawsze zapisywać łącznie z poprzedzającym go wyrazem.

Przykłady poprawnej pisowni

Byleby tylko Andrzej zdążył wrócić do domu przed burzą! Inaczej cały przemoknie.
Byleby tylko nie skończyło się to przeziębieniem albo grypą, bo popsuje nam to cały urlop.
Byleby w końcu przestało padać, bo chciałbym już wyjść do ogrodu i dokończyć tamtejsze pracę.