Niepoprawna pisownia

napoczątku

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

na początku

Poprawna pisownia, znaczenie: wyrażenie na początku oznacza, że coś (lub ktoś) znajduje się przed innymi rzeczami (lub osobami), w pierwszym rzędzie, z przodu. Oznacza także wydarzenia, które rozegrały się w pierwszej kolejności, przed innymi. Może wyrażać oczekiwanie, że jakieś zadanie zostanie wykonane wcześniej od pozostałych.
Na początku należy zawsze zapisywać oddzielnie. Jest to wyrażenie przyimkowe, którego dotyczy ogólna zasada takich wyrażeń, mówiąca, że powinny być zawsze pisane rozłącznie. Dlatego też na to w nim oddzielne słowo.

Przykłady poprawnej pisowni

Na początku tamtej drogi znajduje się spory kościół, który warto obejrzeć ze względu na zabytkowe organy.
To zostaw sobie na koniec, na początku lepiej zrobić te łatwiejsze zadania, aby szybciej skończyć.
Arek kupił sobie dom na początku ubiegłego roku, ale wprowadził się do niego dopiero teraz.


Niepoprawna pisownia

na poczontku

Niepoprawna pisownia