Poprawna pisownia

nienawidzę

Poprawna pisownia, znaczenie: słowo nienawidzę zawsze musi być zakończone na samogłoskę . Tłumaczy to zasada ortograficzna, która mówi, że czasowniki w pierwszej osobie liczby pojedynczej zawsze muszą kończyć się na . Końcówka ta pojawia się zarówno w czasie teraźniejszym, jak i przyszłym prostym.
Nienawidzę oznacza, że podmiot wypowiadający zdanie ma bardzo silną awersję lub negatywny stosunek emocjonalny do osoby, przedmiotu lub wydarzenia, o którym opowiada. Często używane jest w znaczeniu przenośnym i przesadnym, dla podkreślenia swoich uczuć.

Przykłady poprawnej pisowni

Nienawidzę, kiedy się tak uśmiechasz pod nosem z ironią, mam wrażenie, że mnie włączasz bardzo negatywnie oceniasz.
Nie, ja tego już nie zjem, nienawidzę, kiedy tłuszcz skrzepnie na moim obiedzie i wszystko wystygnie.
Nienawidzę cię za to, co mi zrobiłeś! Jak mogłeś mnie tak zranić i zostawić na pastwę losu?! Już nigdy ci nie wybaczę.


Niepoprawna pisownia

nienawidze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nawidzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na widzę

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie na widze

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

nie nawidze

Niepoprawna pisownia