Niepoprawna pisownia

szejść

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

sześć

Poprawna pisownia, znaczenie: wyraz sześć jest liczebnikiem głównym, odmiennym przez przypadki. Oznacza liczbę 6. Jego poprawną formą tak fonetyczną jak i pisemną jest sześć zapisywane bez litery j.
Źródłem błędu jest rozpowszechnione w gwarach śląskiej i wielkopolskiej zjawisko, które polega na wyodrębnieniu miękkości głosek, która ma miejsce przed spółgłoskami miękkimi.

Przykłady poprawnej pisowni

Sześć na świadectwie maturalnym oznacza prawdziwe mistrzostwo w matematyce!
Sprawdźmy znajomość tabliczki mnożenia: sześć razy sześć?
Wczoraj u mnie w domu sprawdziło się powiedzenie, że: gdzie kucharek sześć, tam nie będzie co jeść!


Niepoprawna pisownia

szeźć

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

sześdź

Niepoprawna pisownia