Niepoprawna pisownia

dziesionty lipca

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dziesiąty lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dziesiątym dniu lipca, nie zaś o dziesiątym lipcu.


Niepoprawna pisownia

dziesiąty lipiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dziesionty lipiec

Niepoprawna pisownia