Niepoprawna pisownia

niewierzyli

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

nie wierzyli

Poprawna pisownia