Poprawna pisownia

dwukropki

Poprawna pisownia, znaczenie: dwukropek w języku polskim jest znakiem interpunkcyjnym. Składa się z dwóch kropek. Umieszcza się go przed cytatem, wyliczeniem lub wypunktowaniem. Muszą to być minimum dwa lub trzy punkty. Zasadę tę stosuje się również po skrótach m.in. i np., wtedy gdy wyliczeń jest minimum trzy.
Dwukropki to nazwa własna tych znaków interpunkcyjnych. Wyraz ten piszemy łącznie. Nie stosujemy tutaj żadnej zasady ortograficznej, chociaż wyrazy z przedrostkiem dwu- w języku polskim pisane przeważnie są łącznie.

Przykłady poprawnej pisowni

Nie stawiaj za dużo dwukropków, to błąd interpunkcyjny, który często popełniasz.
Czy należy stawiać dwukropki przed wyliczeniem dwóch rzeczy połączonych spójnikiem i?
Dlaczego dwukropki stawiamy przed wyliczeniem i wypunktowaniem?


Niepoprawna pisownia

dwu kropki

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwókropki

Niepoprawna pisownia