Niepoprawna pisownia

dzień dzisiejszy

Niepoprawna pisownia, wyjaśnienie: należy zapamiętać, że wyrażenie dzień dzisiejszy nigdy nie powinno być używane w języku polskim. Jest to pleonazm – w pierwszej części wyrażenia przekazywana jest dokładnie ta sama informacja, co w drugiej, inaczej jest to tzw. masło maślane. Sformułowanie to powinniśmy zastąpić inną, pasującą do kontekstu zdania, konstrukcją, na przykład:

Poprawna pisownia

dzisiaj, dziś, obecnie, tego dnia, w tej chwili, tymczasem

Poprawna pisownia

Przykłady poprawnej pisowni

Dzień dzisiejszy wyznaczyliśmy na ogłoszenie wyników osiedlowej loterii.
Zamiast tego napiszemy: Dziś ogłosimy wyniki osiedlowej loterii.

Na dzień dzisiejszy czekałem od wielu lat.
Zamiast tego napiszemy: Na tę chwilę czekałem od wielu lat.

Dzień dzisiejszy będzie bardzo ważny dla całej naszej rodziny.
Zamiast tego napiszemy: Dziś będzie bardzo ważny dzień dla całej naszej rodziny.