Poprawna pisownia

dzięcioł

Poprawna pisownia, znaczenie: dzięcioł to ogólne określenie, którego zazwyczaj używa się w stosunku do ptaków z podrodziny dzięciołów lub rodziny dzięciołowatych. Obejmuje ono liczne gatunki, w tym kilka popularnie występujących w Polsce, a także całej Europie. Ptaki te są często spotykane w lasach, parkach i ogrodach.
Dzięcioł musi być zawsze zapisywany przez ę. Jest to zgodne z zasadą, która mówi, iż w polszczyźnie przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi, takimi jak: c, ć, cz, dz, dź, dż, na,szy zapisywać samogłoskę ę.

Przykłady poprawnej pisowni

Dzięcioł duży to bardzo popularny ptak, który niestety czasami próbuje wykuć dziuplę w elewacji domu.
Gabrysiu, popatrz na tamto drzewo. Na jego pniu siedzi dzięcioł czarny, który szuka dla siebie pożywienia.
Podczas dzisiejszej lekcji przyrody dzieci nauczyły się, że w Polsce występuje między innymi dzięcioł duży.


Niepoprawna pisownia

dziencioł

Niepoprawna pisownia