Poprawna pisownia

autentyk

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

aótentyk

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

ałtentyk

Niepoprawna pisownia