Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci lipiec

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

dwudziesty trzeci lipca

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym trzecim dniu lipca, nie zaś o dwudziestym trzecim lipcu.


Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci lipca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci lipiec

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci lipca

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty trzeci lipiec

Niepoprawna pisownia