Niepoprawna pisownia

szczegułów

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

szczegółów

Poprawna pisownia, znaczenie: jest to jedna z form słowa szczegół (konkretnie dopełniacz liczby mnogiej tego rzeczownika), który oznacza drobny element, składnik albo część składową jakiejś większej całości (może być to przykładowo sytuacja bądź obiekt), choć może oznaczać także drobiazg, coś mało istotnego, jeden ze składników sytuacji, fakt bądź okoliczność. Prawidłowa pisownia słowa wynika ze staropolskiej formy szczegielny, z której wyodrębnić można oboczność ó:e. Z tego powodu analogicznie jak ma to miejsce przy wyrazach z ó wymiennym, jedynym poprawnym zapisem jest (kogo? czego?) szczegółów. Warto dodać, że samo słowo szczegół tworzy związek frazeologiczny diabeł tkwi w szczegółach, jak również kolokacje ważny szczegół oraz wnikać w szczegóły. Najpopularniejszymi synonimami tego słowa są: detali, niuansów, drobiazgów i elementów.

Przykłady poprawnej pisowni

Premiera spektaklu już jutro, ale niestety nadal nie mogę zdradzić szczegółów co do fabuły i aktorów.
Mimo, że wysłałem już trzy formalne pisma nadal nie znam szczegółów unieważnienia przetargu.
Jeśli chodzi o wczorajsze zajście to niestety nadal nie podano jego szczegółów.