Poprawna pisownia

kurier

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

kórier

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

kurjer

Niepoprawna pisownia