Poprawna pisownia

dwudziesty trzeci sierpnia

Poprawna pisownia, wyjaśnienie: podając datę używamy zawsze nazwy miesiąca w dopełniaczu, nie w mianowniku, ponieważ mówimy o dwudziestym trzecim dniu sierpnia, nie zaś o dwudziestym trzecim sierpniu.


Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziestytrzeci sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci sierpień

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty czeci sierpnia

Niepoprawna pisownia

Niepoprawna pisownia

dwudziesty trzeci sierpień

Niepoprawna pisownia