Niepoprawna pisownia

poszedłam

Niepoprawna pisownia


Poprawna pisownia

poszłam

Poprawna pisownia, znaczenie: poprawną formą tego wyrazu jest poszłam. Występuje on w czasie przeszłym w pierwszej osobie liczby pojedynczej i pochodzi od bezokolicznika pójść. W czasie przeszłym pierwszą osobę zawsze tworzymy od trzeciej osoby liczby pojedynczej, dodając do niej końcówkę osobową -em (męską) lub -am (żeńską). Ze względu na to, że w rodzaju żeńskim czasownik przyjmuje w trzeciej osobie liczby pojedynczej formę poszła, w pierwszej osobie musimy dodać do tego wyłącznie końcówkę, uzyskując poszłam.
Poszłam oznacza, że podmiot mówiący zawędrował, przybył do jakiegoś miejsca. Opisuje czynność dokonaną, która mogła być pojedynczym zdarzeniem.

Przykłady poprawnej pisowni

Wczoraj poszłam do lekarza, aby upewnić się, czy wszystko dobrze się goi po operacji.
Poszłam z nimi dwa tygodnie temu do klubu karaoke, ale potem się już nie spotykaliśmy.
Gdy poszłam do nich do domu, pierwsze w oczy rzuciły mi się różnorodne książki, których mieli pełno.