Poprawna pisownia

nachalni

Poprawna pisownia


Niepoprawna pisownia

nahalni

Niepoprawna pisownia